Koppla Spreadshop till flera YouTube-kanaler

Det är tyvärr inte möjligt att koppla din Spreadshop till flera YouTube-kanaler eller -konton. Om du har två eller flera YouTube-kanaler och vill koppla dessa till Spreadshop går det endast att göra genom att skapa en egen Spreadshop för varje kanal.

Vad behöver jag tänka på när jag skapar flera Spreadshops?

Du kan skapa upp till 10 Spreadshops och därmed koppla upp till 10 olika YouTube-kanaler till en egen Spreadshop. Utnyttja denna möjlighet för att anpassa din merchandise i butikerna till dina YouTube-kanalers olika målgrupper. Ladda upp dina motiv för varje butik och designa därefter just de produkter som passar bäst till dina olika YouTube-kanaler.

Observera att det för närvarande inte är möjligt att kopiera dina motiv, produkter eller övrigt innehåll från en butik till en annan eller på annat sätt exportera dem.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss