Grundpris

Varje produkttyp har ett fast grundpris. Det består av priset för den aktuella produkten och ett tryckområde. I partnerområdet lägger du till din marginal till detta grundpris när du fastställer kundpriset (Redigera butik > Priser och kampanjer > Butikspriser).

  • Kundpriset är det pris som du säljer produkten till i din butik.
  • Marginalen är det belopp som du vill tjäna per såld produkt.

Din ersättning består av din marginal och framgångsbonusen.

Översikt över alla grundpriser

I denna tabell anges grundpriserna för alla produkter och alla framgångsnivåer. Du kan spara eller exportera denna tabell. Använd den för att fila på din egen prisstrategi.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss