Produkter med flera tryckområden

När du designar dina butiksprodukter har du tillgång till upp till fyra tryckområden, nämligen fram, bak, vänster och höger. I följande artikel får du veta hur du skapar sådana produkter utan att glömma din målgrupp.

Flera tryckområden – så här fungerar det

Produktdesign med flera tryckområden skiljer sig egentligen inte från design med bara ett tryckområde. I din motivöversikt klickar du på ”Ladda upp fler motiv” för att designa en produkt. I den panel som öppnas kan du välja mellan att ladda upp ett motiv till eller skapa en produkt med flera tryckområden. Det går inte att kombinera båda processerna. Klicka alltså på ”Designa produkter med flera tryckområden”.

I nästa steg väljer du dina motiv för de olika tryckområdena. Du kan placera ett motiv per tryckområde. Om du markerar fyra motiv visar vi endast produktgrupper med fyra tryckområden. Om du bara markerar två motiv är urvalet av produkter därmed större.

Därefter redigerar du din produkt som vanligt – klicka på den, välj storlek och placering av motivet och bestäm urvalet av produktfärger. Ny är endast funktionen som flyttar motiv mellan olika tryckområden och därmed varierar placeringen. Dessutom kan du markera ett motiv som ditt huvudmotiv med ”stjärnsymbolen”. Detta motiv visas då först i både produkt- och motivvyn i din butik (under Redigera butik > Sidor > Listsida).

I slutändan avgör priset

När du skapar produkter med flera tryckområden bör du tänka på att varje extra tryckområde kostar 45 kr. Kundpriset för din butiksprodukt ökar alltså i motsvarande grad när du använder mer än ett tryckområde. Om du har aktiverat designverktyget i din butik kan kunderna själva placera ytterligare motiv på din produkt. Vi räknar alltid bara antalet använda tryckområden, inte antalet motiv på ett tryckområde. Eftersom de extra tryckområdena debiteras dina kunder, ändras inte din marginal.

Det enda undantaget: Om dina kunder skulle använda de avgiftsbelagda motiven från communityn i din butiks designverktyg kommer dessa kostnader att läggas till kundpriset. Inte heller här ändras din marginal.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss