Vektor- och pixelgrafik – introduktion

Du kan ge uttryck för dina motiv på två helt olika sätt på Spreadshop – genom pixel- eller vektorgrafik. Här visar vi hur du kan använda de olika grafiksystemen optimalt för dina motiv.

För att komma till punkt – pixelgrafik

Pixelgrafik finns i dag i varje smartphone, digitalkamera och dator. Nästan varje digitalt foto är en pixelgrafik. Då sparas fotots bildinformation som enskilda färgpunkter (pixlar). Ju mer detaljerade och mindre de enskilda pixlarna är, desto skapare är fotot. Om de enskilda pixlarna dock är för stora och upplösningen därmed för låg ser fotot ”pixlat” ut.

Vid för låg upplösning syns pixlarna tydligt.

Därför är filstorleken på högupplösta foton också stor – eftersom den består av miljoner enskilda bildpunkter. Den enastående fördelen med pixelgrafik är att den kan bearbetas snabbt, enkelt och utan stora förkunskaper med alla smartphones, surfplattor och datorer. De vanliga programmen för detta är Adobe Photoshop (kommersiellt) och Gimp (med öppen källkod).

Bli pixelnörd

Passar bra för pixelgrafik: Foton eller motiv som är mycket detaljerade, som teckningar, illustrationer och motiv med färgtoning.
Tryckmetoder: Digitaltryck, lasertransfer, sublimeringstryck
Uppbyggnad/struktur: Varje grafik består av enskilda bildpunkter (pixlar).
Spara/filstorlek: Varje bildpunkt har sin egen färginformation. Ett exempel: I en röd cirkel med 1 000 pixlar sparas positionen och färgvärdet för varje enskild pixel.
Upplösning: Ett motivs upplösning anges vanligtvis i dpi (dots per inch). 200 dpi betyder att det finns 200 bildpunkter på en tum (= 2,54 cm).
Kvalitetsförlust: Ju mindre ett motivs upplösning är (ju färre bildpunkter per tum), desto mer troligt är det att de enskilda pixlarna kan urskiljas med blotta ögat. Då går det endast att förstora motivet med kvalitetsförlust. Även högupplösta bilder som skapats för små får försämrad kvalitet när de förstoras.

Optimera din pixelgrafik nu. I denna vanliga fråga visar vi hur det går till.

En linje säger mer än tusen pixlar – vektorgrafik

Medan pixelgrafik finns överallt upptar vektorgrafik en ganska liten men fin nisch. I vektorgrafik beskrivs nämligen motivet inte i form av pixlar, utan genom geometriska former som kan sparas som matematiska formler. Därigenom går det att ändra storlek på vektorgrafik hur man vill utan kvalitetsförluster och den förblir ändå mycket skarp. Bildinformationen beräknas på nytt för varje storlek (”rendera”).

Eftersom vektorgrafik endast innehåller geometriska former är den mycket liten jämfört med pixelgrafik. Därför är bearbetningen mer krävande och kräver speciella grafikprogram. De mest kända heter Adobe Photoshop (kommersiellt) och Inkscape (med öppen källkod). Som våra exempel dock visar kan det löna sig att skapa motiv som vektorgrafik.

Bli vektornörd

Passar bra för vektorgrafik: Mindre komplexa motiv och geometriska former som texter, logotyper och serier med högst 3 färger.
Tryckmetoder: Flex- och flocktryck, Digitalt direkttryck, Sublimeringstryck
Uppbyggnad/struktur: Bildinnehållet består av geometriska former, som beräknas matematiskt (”rendera”).
Spara/filstorlek: Endast den information som behövs för att beskriva bildobjektet matematiskt sparas. För en röd cirkel är det alltså bara mittpunktens position, radien och fyllningsfärgen.
Skalning: En vektorgrafik förstoras egentligen inte, utan skalas till önskad storlek. Bildinnehållet beräknas alltså så att säga matematiskt på nytt.
Kvalitetsförlust: Finns inte. En vektorgrafik kan teoretiskt sett skalas oändligt utan kvalitetsförluster.

Optimera din vektorgrafik nu. I denna vanliga fråga visar vi hur det går till.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss