Färgskillnader på skärm och T-shirt

På den tryckta artikeln ser färgerna på ditt motiv ibland annorlunda ut än på din skärm. Det finns olika skäl till detta:

  • För att kunna trycka ditt pixelmotiv omvandlar vi det från RGB- till CMYK-färgschemat och genomför ytterligare färgvärdeskorrigeringar. Detta kan leda till lätta färgavvikelser.
  • Varje skärm visar färger olika. Kombinationen av ljusstyrka, kontrast och intensitet kan ändra färgernas effekt avsevärt.
  • Textilfärgen påverkar tryckresultatet. Hur olika färger ser ut på textilier i vitt, svart eller andra färger ser du i exemplet nedan.

Färgtabell (Kornit)

Färgtabell

Tryckresultat på vit, svart och röd textil (Kornit)

Tryckresultat

Färgtabell (Brother)

colortest digital print

Tryckresultat på vit, svart och röd textil (Brother)

print result

Var din fråga inte med?

Kontakta oss