Driva icke-vinstdrivande butik

Du kan utan problem driva din Spreadshop som en icke-vinstdrivande butik. Icke-vinstdrivande butiker är till exempel intressanta för ideella föreningar eller organisationer som inte får gå med vinst, eftersom de annars förlorar sin status som ideella. Med det icke-vinstdrivande alternativet kommer din marginal att sättas på noll med ett klick och du avstår från vinster i din butik (Redigera butik > Priser och rabatter > Priser i butiken). Ditt kundpris motsvarar därmed grundpriset. Då får du ingen framgångsbonus och behöver inte heller stå för kostnaderna för rabattkampanjerna. Mer information om beskattningen av dina butiksinkomster finns här.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss