Uppladdning och aktivering av vektorgrafik

Alla uppladdade vektormotiv granskas av oss. På det sättet ser vi till att det inte blir problem senare vid trycket. Denna process sker automatiskt och tar vanligtvis bara en kort stund. Om ett motiv inte uppfyller enstaka krav för trycket, anpassar vi om möjligt motivet. Till exempel

  • tar vi bort pixelgrafik som inte omvandlats till banor från motivet,
  • gör vi motivet större, tills det uppfyller nödvändig tjocklek på linjerna,
  • gör vi otydliga färger till entydiga färger,
  • stänger vi kurvor och minskar nivåer.

I användarområdet ber vi dig alltid godkänna resp. förkasta ändringar av ditt motiv. Då har du möjlighet att själv omarbeta dina motiv igen innan du aktiverar dem för försäljning.

När vi måste avvisa ditt motiv för plottertryck

Trots den automatiska tryckoptimeringen kan det hända att vi måste avvisa ett motiv för plottertryck. Då kan följande skäl föreligga:

  • Filen innehåller ett fel
  • Motivet är en pixelgrafik
  • Motivet innehåller för tunna linjer (< 1 mm) och kan inte förstoras mer (gäller inte för postermotiv)
  • Linjer har inte omvandlats till kurvor fullständigt eller kurvor är inte stängda
  • Motivet innehåller för många ankarpunkter eller separata motivdelar

För att vara säker på att din vektorgrafik inte avvisas kan du titta på Kraven på din tryckförlaga. Kraven på postermotiv hittar du här.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss