Ladda upp produktflöde på Facebook

Med ditt produktflöde kan du enkelt marknadsföra produkterna från din butik på Facebook. Innan du laddar upp ditt produktflöde bör du koppla din butik till Meta Business Manager. Det gör du med bara ett klick under Marknadsföring > Facebook och Instagram i dina butiksinställningar. Klicka på knappen ”Koppla till Business Manager” och ange dina inloggningsuppgifter för Facebook. Så snart din butik är kopplad till Facebook kan du sätta igång.

Du laddar upp ditt produktflöde i Commerce Manager i Facebook Business. Då skapar du först en ny katalog under ”Kataloger”. Din katalog fylls sedan med data från butiken, alltså med ditt produktflöde.

Hur lägger jag till en katalog på Facebook?

Det tar bara en minut att lägga till en katalog i Commerce Manager i Facebook Business.

  1. Välj först katalogtypen ”E-handel”.
  2. Under ”Konfigurera inställningar” klickar du på alternativet ”Ladda upp produktinformation”.
  3. Välj din verifierade butik som ”Katalogägare”, ge din katalog ett namn och klicka därefter på ”Skapa”.

Nu kan du se din katalog. Den är ännu tom – dags att fylla den med ditt produktflöde.

Hur laddar jag upp mitt produktflöde i katalogen?

Att ladda upp ditt produktflöde i Commerce Manager i Facebook Business tar också några få minuter.

  1. Klicka på ”Datakällor” i menyn under ”Katalog”.
  2. Välj ”Dataflöde” för att lägga till artiklar och klicka på ”Fortsätt”.
  3. I massuppladdningen väljer du ”Schemalagt flöde” som uppladdningsalternativ.
  4. Efter att ha klickat på ”Fortsätt” anger du ditt flödes webbadress genom att kopiera och klistra in. Här behöver du inte ange inloggningsuppgifter.
  5. I din tidsplan för uppdateringar väljer du hur ofta Facebook ska läsa in ditt produktflöde på nytt. Aktivera helst alternativet ”Lägg till automatiska uppdateringar”.
  6. Ge din datakälla ett namn, välj standardvalutan för ditt produktflöde och klicka slutligen på ”Ladda upp”. Färdig.

Var hittar jag mitt flödes webbadress?

Ditt flödes webbadress hittar du i din butiksadministration under Redigera butik > Marknadsföring > Facebook och Instagram > Facebook Business Manager.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss