Framgångsbonus

Om du säljer särskilt många produkter i dina butiker får du ta del av framgången. Då minskar vi grundpriset på de flesta av dina produkter och belönar dig med en höjd marginal medan kundpriset förblir oförändrat. Då räknas försäljningen i alla dina butiker inom ditt konto ihop.

Det finns sju framgångsnivåer. Varje såld produkt tar dig ett steg närmare nästa framgångsnivå. När du har nått en framgångsnivå sänks alla grundpriser i dina butiker. Det finns några produkttyper som inte påverkar framgångsbonusen och deras grundpriser minskas inte heller. Det är produkter som redan är mycket billiga och för dem finns det ingen mening med en ytterligare prissänkning. Dit räknas till exempel klistermärken.

Beräkning och utbetalning av din framgångsbonus

Din framgångsbonus avräknas tillsammans med försäljningen i din butik per kalendermånad.

  • Alla artiklar i en beställning som bearbetas och markeras som ”skickad och betald” inom en månad betalar vi ut till dig följande månad.
  • Beställningar som kommer in de sista dagarna i en månad och vars artiklar ändrar status till ”skickad och betald” fram till den femtonde följande månad tas med i beräkningen av din nivå i framgångsbonusen för den månad då beställningen gjordes. De betalas ut till dig tillsammans med de redan skickade och betalda beställningarna de kommande månaderna.

Mer information om utbetalningen av din framgångsbonus finns här.

Viktigt: Din ersättning är principiellt belagd med mervärdesskatt. Inkomster måste deklareras för skattemyndigheten. Läs mer i hjälpartikeln Beskattning av dina inkomster.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss