Vilka produkter visas på produkthyllan på YouTube?

Du kan visa sammanlagt 12 olika produkter under dina YouTube-videor och välja bland upp till 250 Spreadshop-produkter. I denna artikel visar vi hur du varierar dina YouTube-produkters ordningsföljd.

Sortera produktlistan i Spreadshop

Med hjälp av din produktlista bestämmer du vilka produkter som visas under dina YouTube-videor. Sammanlagt kan du överföra upp till 250 produkter till YouTube. Du fastställer kombinationen av dina motiv och produkter på följande sätt:

  • Av dina produkttyper överförs högst 12 till YouTube. Produkttypernas ordningsföljd bestämmer du här: Sidor > Produktlista > Sortera produkttyper. Om du har aktiverat flera färger för en produkttyp, överför vi produkten i din valda standardfärg.
  • Dina motivs ordningsföljd bestämmer du också via din produktlista: Sidor > Produktlista > Sortera motiv. Motiven överförs till YouTube i tur och ordning tills det maximala antalet 250 produkter har uppnåtts. Om du alltså endast har aktiverat några få produkttyper för dina motiv överförs fler motiv till YouTube. Om du har aktiverat det maximala antalet produkttyper, tar det slut vid det tjugoförsta designen i din produktlista.

Alla dina produkter som överförts till YouTube visas på produkthyllan på YouTube under ”Mina produkter”.

Variera ordning på YouTube

Du kan justera visningen av dina fanartiklar direkt i YouTube Studio. Klicka på fliken Intäktsgenerering, gå till Spreadshop och ändra produkternas ordningsföljd. Dessutom kan du koppla enskilda produkter till konkreta videor och därmed erbjuda dina fans de passande produkterna. Du kan även avaktivera produkthyllan helt för enskilda videor. Under ”Visade produkter” kan du kontrollera vilka produkter som säljs under dina videor.

Om du inte själv bestämmer produkternas ordningsföljd visas alltid den mest sålda produkten först. Dessutom prioriteras produkter som importerats de senaste 10 dagarna.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss