Produkter visas inte på YouTube

Du uppfyller alla förutsättningar för produkthyllan på YouTube, har öppnat en Spreadshop, skapat de första produkterna och förberett dessa för att importeras till YouTube – och trots det visas dina fanartiklar inte på YouTube?

YouTube kontrollerar att riktlinjerna för communityn följs

YouTube kontrollerar varje produkt som importeras till din produkthylla. Därmed säkerställs att dina fanartiklar motsvarar YouTubes riktlinjer för communityn. Detta kan ta tre till fem dagar. Det kan alltså vara så att dina motiv redan är online på Spreadshop, men ännu inte eller endast delvis har publicerats på YouTube. Ha lite tålamod.

Granskningens förlopp visas i YouTube Studio i fliken Intäktsgenerering. Om din produkt har avvisats på grund av att den bryter mot riktlinjerna får du information där.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss