Wypłata Twojego wynagrodzenia

Środki zostaną dodane do Twojego konta. Gdy tylko na Twoim koncie znajdzie się minimalna wysokość środków, raz w miesiącu dokonamy rozliczenia. Minimalna wysokość środków na koncie jest uzależniona od waluty wybranej w Twoim koncie i jest podana tutaj.

Rozliczymy należne Ci środki za poprzedni miesiąc do piętnastego dnia roboczego miesiąca wypłaty. Rozliczenie obejmuje wszystkie zamówienia, za które zapłacono i które zostały wysłane w poprzednim miesiącu. Zamówienia otrzymane po ostatnim dniu poprzedniego miesiąca mogą wprawdzie pojawić się już w Twoich statystykach, ale zostaną rozliczone dopiero w następnym cyklu wypłaty.

Po rozliczeniu należnych Ci środków wypłacimy Ci je w ciągu 15 dni roboczych. Zapisanie na dobro rachunku bankowego nastąpi więc w ciągu 15 dni roboczych po rozliczeniu (w zależności od Twojego banku).

Możesz zobaczyć transakcje sprzedaży produktów z Twoimi motywami w dowolnym momencie na koncie partnerskim w menu Statystyki > Transakcje sprzedaży. Środki na Twoim koncie pochodzące ze sprzedaży możesz zobaczyć 14 dni po wysyłce towaru w menu Statystyki > Środki na koncie.

Przykład wypłaty

28 lipca, 30 lipca i 1 sierpnia zostały sprzedane produkty z Twoimi motywami. Będą one widoczne jeszcze przed rozliczeniem Twoich środków za lipiec 17. sierpnia w menu Statystyki > Środki na koncie. Zamówienie z 28 lipca uzyskuje 31 lipca status „wysłane i opłacone”. W związku z tym zalicza się do środków lipcowych i zostanie wypłacone w sierpniu. Zamówienia z 30 lipca i 1 sierpnia otrzymują status „wysłane i opłacone” dopiero w sierpniu. W związku z tym zostaną rozliczone wraz ze środkami za sierpień i wypłacone we wrześniu.

Warunki wypłaty Twojego wynagrodzenia

Do wypłaty Twojego wynagrodzenie niezbędne jest podanie następujących informacji:

  • Twoje poprawne imię i nazwisko oraz Twój ważny adres: Wpisz te dane w swoim koncie użytkownika w sekcji Dane osobowe.
  • Dane do wypłaty wynagrodzenia: Wpisz je w swoim koncie użytkownika w sekcji Dane konta płatniczego.

Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba Twojej firmy znajduje się poza terenem Niemiec

Jeżeli państwem Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby nie są Niemcy, do wypłaty wynagrodzenia, oprócz Twojego imienia, nazwiska i adresu, potrzebny nam będzie również Twój numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli jesteś obywatelem (obywatelką) Stanów Zjednoczonych, możesz podać jeden z następujących numerów: Social Security Number (SSN), Employer’s Identification Number (EIN) lub Taxpayer’s Identification Number (TIN). Jeśli nie podasz prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej, musimy zasadniczo potrącić podatek u źródła od części Twoich dochodów z marży. Więcej na temat potrąceń podatkowych dowiesz się z tego artykułu.

Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w Niemczech.

Jeżeli państwem Twojego zamieszkania lub państwem Twojej siedziby są Niemcy, nie musisz podawać swojego numeru identyfikacji podatkowej. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, niestety nie będzie możliwa wypłata wynagrodzenia. W tej sytuacji jak najszybciej popraw lub uzupełnij swoje dane. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Uwagi dotyczące wypłat w systemie płatności SEPA oraz za pośrednictwem serwisu PayPal

W sekcji „Finanse” masz do wyboru dwie możliwości wypłaty wynagrodzenia: przelew SEPA na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Niemczech lub innym kraju europejskim bądź przelew za pośrednictwem serwisu PayPal. W przypadku przelewu SEPA wypłata dokonywana jest wyłącznie w euro lub funtach brytyjskich. W przypadku przelewu za pośrednictwem serwisu PayPal – w dowolnej walucie. Jeżeli w swoim koncie użytkownika nie podasz konta PayPal, zastrzegamy sobie prawo do wypłaty Twojego wynagrodzenia w euro. W celu przeliczenia walut stosujemy odpowiednio kursy walut obcych na podstawie notowań Niemieckiego Banku Federalnego [Deutsche Bundesbank].

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami