Potrącenie podatku z Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej

Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w innym kraju niż Niemcy, może okazać się, że konieczne będzie potrącenie podatku z Twojego wynagrodzenia. Zasadniczo mamy obowiązek potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła. Jeśli Twój kraj zamieszkania lub prowadzenia działalności zawarł z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, spełniając określone warunki możesz uniknąć potrącenia lub je zmniejszyć.

Czy muszę płacić podatek u źródła?

Aby się dowiedzieć, w jakiej wysokości zostanie potrącony podatek w Twoim przypadku, wybierz poniżej sytuację, która Cię dotyczy. Z tego zestawienia dowiesz się, czy Twój kraj zamieszkania lub prowadzenia działalności zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

  • 1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech
  • 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  • 3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech

Podatek nie zostaje potrącony. Podanie numeru identyfikacji podatkowej nie jest konieczne. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, nie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Potrącenie podatku

Zasadniczo musimy potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła). Spreadshop zgłosi i odprowadzi potrącony podatek do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego.

Spreadshop wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe wyliczenie:

Potrącenie podatku od 60% wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej w przypadku właścicieli(-lek) sklepów z siedzibą w Belgii:

100,00 EUR – wynagrodzenie z marży podstawowej
- 15,00 EUR – podatek u źródła w wysokości 15%
- 0,82 EUR – dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 84,18 EUR – kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshop jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 15,82 EUR.

Procedura obniżania podatku należnego u źródła lub zwolnienia z opodatkowania (KMV, zniesiona od 2022 roku).

Dzięki procedurze KMV do końca 2021 roku można było uzyskać wypłatę pełnego wynagrodzenia z marży podstawowej. Procedura ta została jednak uchylona ustawą i przestaje obowiązywać od 01.01.2022. Oznacza to, że od 2022 wygasa zezwolenie udzielone Spreadshop przez Federalny Centralny Urząd Skarbowy na stosowanie procedury KMV. Po wypłacie Twoich środków w styczniu 2022 roku procedura KMV nie będzie już stosowana. Od 2022 roku skorzystanie z ulgi podatkowej będzie możliwe tylko poprzez złożenie specjalnego wniosku w postaci zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku.

Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku znajdziesz na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Przewiń w dół do „Licencji” i wybierz odpowiedni formularz w swoim języku, właściwy dla Twojego kraju zamieszkania lub prowadzenia działalności. Wypełniony wniosek wyślij do Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego. Gdy wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymasz zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Prześlij je do nas e-mailem. W przypadku przedłożenia ważnego zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku w momencie wypłaty wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek. W przypadku poszczególnych państw należy w tym kontekście zastosować pozostałą stawkę podatku, co oznacza, że wynagrodzenie uzyskane z ceny motywu należy pomniejszyć o obniżoną stawkę podatku. Obowiązująca stawka podatku wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami przez kraj, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Potrącenie podatku

Zasadniczo musimy potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła). Spreadshop zgłosi i odprowadzi potrącony podatek do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego.

Spreadshop wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe wyliczenie:

Potrącenie podatku od 60% wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej w przypadku właścicieli(-lek) sklepów z siedzibą w Paragwaju

100,00 EUR – wynagrodzenie z marży podstawowej
- 15,00 EUR – podatek u źródła w wysokości 15%
- 0,82 EUR – dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 84,18 EUR – kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshop jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 15,82 EUR.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami