Potrącenie podatku z Twojego wynagrodzenia z marży podstawowej

Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania lub Twoja siedziba znajduje się w innym kraju niż Niemcy, może okazać się, że konieczne będzie potrącenie podatku z Twojego wynagrodzenia. Zasadniczo mamy obowiązek potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła. Jeśli Twój kraj zamieszkania lub prowadzenia działalności zawarł z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, spełniając określone warunki możesz uniknąć potrącenia lub je zmniejszyć.

Czy muszę płacić podatek u źródła?

Aby się dowiedzieć, w jakiej wysokości zostanie potrącony podatek w Twoim przypadku, wybierz poniżej sytuację, która Cię dotyczy. Z tego zestawienia dowiesz się, czy Twój kraj zamieszkania lub prowadzenia działalności zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

1. Miejsce zamieszkania lub siedziba w Niemczech

Podatek nie zostaje potrącony. Podanie numeru identyfikacji podatkowej nie jest konieczne. Jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres zostały podane poprawnie, otrzymasz swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli Twoje imię, nazwisko i adres nie zostały podane poprawnie, nie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

2. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który zawarł z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Potrącenie podatku

Zasadniczo musimy potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła). Spreadshop zgłosi i odprowadzi potrącony podatek do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego.

Spreadshop wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe wyliczenie:

Potrącenie podatku od 60% wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej w przypadku właścicieli(-lek) sklepów z siedzibą w Belgii:

100,00 EUR – wynagrodzenie z marży podstawowej
- 15,00 EUR – podatek u źródła w wysokości 15%
- 0,82 EUR – dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 84,18 EUR – kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshop jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 15,82 EUR.

Procedura obniżania podatku należnego u źródła lub zwolnienia z opodatkowania (KMV, zniesiona od 2022 roku).

Dzięki procedurze KMV do końca 2021 roku można było uzyskać wypłatę pełnego wynagrodzenia z marży podstawowej. Procedura ta została jednak uchylona ustawą i przestaje obowiązywać od 01.01.2022. Oznacza to, że od 2022 wygasa zezwolenie udzielone Spreadshop przez Federalny Centralny Urząd Skarbowy na stosowanie procedury KMV. Po wypłacie Twoich środków w styczniu 2022 roku procedura KMV nie będzie już stosowana. Od 2022 roku skorzystanie z ulgi podatkowej będzie możliwe tylko poprzez złożenie specjalnego wniosku w postaci zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku.

Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku

W Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku. Od 01.01.2023 wniosek ten musi zostać złożony za pośrednictwem internetowego portalu Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (BOP).

Aby zalogować się do BOP, potrzebny będzie Ci odpowiedni certyfikat. Możesz wykorzystać w tym celu dwa różne certyfikaty:

  • certyfikat portalu internetowego Elster lub
  • certyfikat portalu internetowego Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany(-na) w żadnym z nich, ta instrukcja krok po kroku pomoże Ci w rejestracji.

Po udanej rejestracji w portalu internetowym BOP możesz złożyć wniosek w zakładce „Formulare & Leistungen”. Ważne jest, abyś wybrał(-a) „Anträge nach § 50c EStG” i „Steuer-International”. W wypełnianiu wniosku pomoże Ci ten PDF.

Po złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy zaświadczenie będzie dostępne bezpośrednio w Twoim koncie BOP. Prosimy o wysłanie nam zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku drogą mailową.

Jak tylko otrzymamy zaświadczenie, zaprzestaniemy potrącania podatku. W przypadku poszczególnych państw należy w tym kontekście zastosować pozostałą stawkę podatku, co oznacza, że uzyskane wynagrodzenie należy pomniejszyć o obniżoną stawkę podatku. Obowiązująca stawka podatku wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami przez kraj, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

3. Miejsce zamieszkania lub siedziba w kraju, który nie zawarł z Niemcami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Imię, nazwisko i dane adresowe

Podanie poprawnego imienia, nazwiska i adresu to warunek konieczny do wypłaty Twojego wynagrodzenia. Sprawdź tutaj swoje dane adresowe.

Potrącenie podatku

Zasadniczo musimy potrącać podatek w wysokości 15% od 60% Twojego wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej (podatek u źródła) oraz dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła). Spreadshop zgłosi i odprowadzi potrącony podatek do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego.

Spreadshop wystawi Ci na żądanie zaświadczenie o wysokości potrąconego podatku. Przedłożenie zaświadczenia o wysokości potrąconego podatku umożliwia uwzględnienie go w Twoim osobistym rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe wyliczenie:

Potrącenie podatku od 60% wynagrodzenia uzyskiwanego z marży podstawowej w przypadku właścicieli(-lek) sklepów z siedzibą w Paragwaju

100,00 EUR – wynagrodzenie z marży podstawowej
- 15,00 EUR – podatek u źródła w wysokości 15%
- 0,82 EUR – dodatek solidarnościowy w wysokości 5,5% kwoty podatku u źródła
= 84,18 EUR – kwota wypłaty wynagrodzenia z marży podstawowej

W powyższym przykładzie Spreadshop jest zobowiązany zgłosić i odprowadzić do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego podatek w wysokości 15,82 EUR.

Ważna uwaga ogólna:

Niemieckie urzędy skarbowe mogą informować urzędy skarbowe państwa Twojego zamieszkania lub Twojej siedziby o uzyskiwanych przez Ciebie wynagrodzeniach.

Uwaga: Informacje podane na tej stronie nie mogą być traktowane jako doradztwo podatkowe ani wykorzystywane do poparcia stanowiska reprezentowanego w kwestiach podatkowych. Aby zasięgnąć porady z zakresu prawa podatkowego, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami