Suksessbonus

Hvis du selger mange produkter i butikkene dine, belønner vi denne suksessen. Da reduserer vi grunnprisen for de fleste produktene slik at du får høyere inntjeningsmargin, mens kundeprisen forblir den samme. Her teller salg fra alle butikker i kontoen din.

Det er syv suksesstrinn. Hvert solgte produkt bringer deg nærmere neste suksesstrinn. Når du når et suksesstrinn, reduseres alle grunnprisene i butikkene dine. Noen få produkttyper påvirker ikke suksessbonusen og har en fast grunnpris som ikke kan reduseres. Det er produkter som allerede er svært rimelige, og der det ikke gir noen mening å redusere prisen ytterligere. Det er f.eks. klistremerker.

Beregning og utbetaling av suksessbonusen din

Suksessbonusen avregnes for hver kalendermåned sammen med butikksalget ditt.

  • Alle artikler i en bestilling som bearbeides og markeres som «Sendt og betalt» i én måned, får du utbetalt i den påfølgende måneden.
  • Bestillinger som mottas de siste dagene i måneden, og der artiklenes status settes til «Sendt og betalt» innen den 15. i måneden etterpå, vil inngå i beregningen av suksessbonustrinnet for den første måneden. Disse bestillingene får du utbetalt i de påfølgende månedene sammen med de allerede utsendte og betalte bestillingene.

Mer informasjon om utbetalingen av suksessbonus finner du her.

Viktig: Prinsipielt er det merverdiavgift på honoraret ditt. Inntekter må rapporteres til skattemyndighetene. Mer informasjon finner du i hjelpeartikkelen Skattepliktige inntekter.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss