Suksessbonus

Hvis du selger mange produkter i butikkene dine, belønner vi denne suksessen. Da reduserer vi grunnprisen for de fleste produktene slik at du får høyere inntjeningsmargin, mens kundeprisen forblir den samme. Her teller salg fra alle butikker i kontoen din.

Det er syv suksesstrinn. Hvert solgte produkt bringer deg nærmere neste suksesstrinn. Når du når et suksesstrinn, reduseres alle grunnprisene i butikkene dine. Noen få produkttyper påvirker ikke suksessbonusen og har en fast grunnpris som ikke kan reduseres. Det er produkter som allerede er svært rimelige, og der det ikke gir noen mening å redusere prisen ytterligere. Det er f.eks. klistremerker.

Beregning og utbetaling av suksessbonusen din

Suksessbonusen avregnes for hver kalendermåned sammen med butikksalget ditt.

  • Alle bestillinger som bearbeides og markeres som «sendt og betalt» i løpet av en måned utbetaler vi i den påfølgende måneden.
  • Bestillinger som først kommer inn de siste dagene i måned 1 og som skifter status til «sendt og betalt» innen den 15. i måned 2, vil inngå i beregningen av suksessbonusnivået i måned 1, og utbetales i måned 3 sammen med de allerede sendte og betalte bestillingene fra måned 2.

Mer informasjon om utbetalingen av suksessbonus finner du her.

Viktig: Prinsipielt er det merverdiavgift på honoraret ditt. Inntekter må rapporteres til skattemyndighetene. Mer informasjon finner du i hjelpeartikkelen Skattepliktige inntekter.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss