Gammel honorarmodell

Fra 2. mars 2020 har vi innført en ny honorarmodell for alle Spreadshops. Honoraret ditt for bestillinger som kom inn i butikken din før denne dagen, beregnes etter den gamle honorarmodellen. Bestillinger etter 2. mars 2020 avregnes etter den nye modellen.

Slik tjente du penger før

I den gamle honorarmodellen brukte du motivprisen til å bestemme hvor mye du kunne tjene på selvdesignede produkter. Den ble alltid lagt til når det ble solgt et produkt med motivet ditt på. Avhengig av leveringslandet ble det lagt til ulik merverdiavgift på motivprisen. Det har betydning for honoraret ditt, slik du kan se av det følgende eksempelet for Tyskland, Norge og Sverige:

Merverdiavgift i leveringslandet DE 19& % NO 0& % SE 25& %
Pris for en herre-T-skjorte 13,99& € 13,99& € 13,99& €
+ trykkostnader 4,50& € 4,50& € 4,50& €
+ motivpris 3,00& € 3,00& € 3,00& €
= Kundens sluttpris (inkl. mva.) 21,49& € 21,49& € 21,49& €
Netto-sluttpris 18,06& € 21,49& € 17,19& €
Kundens sluttpris inneholder mva. 3,43& € 0,00& € 4,30& €
↳ Derav merverdiavgiftandel på motivprisen 0,48& € 0,00& € 0,60& €
Ditt tilgodehavende fra motivprisen (ekskl. mva.)* 2,52& € 3,00& € 2,40& €

Andre inntektskilder

Som butikkeier fikk du automatisk godskrevet en affiliate-provisjon for hvert produkt som ble solgt i butikken din. Denne lå på 20& % av inntektene fra produkt- og trykkprisen, fratrukket merverdiavgift, som kunne variere mellom de forskjellige leveringslandene. Solgte du minst 26 produkter i en måned, økte honoraret med en suksessbonus.

Beregningsgrunnlaget for suksessbonusen var alle salg med affiliate-provisjon. Nonprofit-butikker som ga avkall på affiliate-provisjonen, mottok derfor heller ikke suksessbonus. For suksessbonusen telte bare produkter som var betalt, sendt og ikke returnert. Tabellen nedenfor viser forholdet mellom antall solgte produkter og suksessbonusen.

Antall solgte produkter Suksessbonus
0–25 0,0& %
26–50 0,5& %
51–75 1,0& %
76–100 1,5& %
101–125 2,0& %
126–150 3,0& %
151–175 4,0& %
176–200 5,0& %
201–250 6,0& %
251–300 7,0& %
301–350 8,0& %
351–400 9,0& %
401–450 10,0& %
451–500 11,0& %
501–600 12,0& %
601–700 14,0& %
701–800 16,0& %
801–900 18,0& %
901–1000 20,0& %
1001–1250 22,0& %
1251–1500 24,0& %
1501–1750 26,0& %
1751–2000 28,0& %
2001–2250 30,0& %
2251–2500 32,0& %
2501–3000 34,0& %
3001–3500 36,0& %
3501–4000 38,0& %
fra 40,0& %

Viktig: Prinsipielt er det merverdiavgift på honoraret ditt. Inntekter må rapporteres til skattemyndighetene.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss