Grunnpris

Hver produkttype har en egen grunnpris. Den består av prisen for produktet og et trykkområde. I partnerområdet kan du legge til din egen inntjeningsmargin til denne grunnprisen ved å fastlegge en kundepris (Redigere butikk > Priser og kampanjer > Butikkpriser).

  • Kundeprisen er den prisen produktet tilbys for i butikken din.
  • Inntjeningsmarginen er det du tjener per produkt som selges.

Honoraret ditt består av din inntjeningsmargin pluss en suksessbonus.

Oversikt over alle grunnpriser

I denne tabellen er grunnprisene for alle produkter og suksesstrinn listet opp. Du kan lagre eller eksportere denne tabellen. Bruk den til å optimere din egen prisstrategi.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss