Endre eller annullere bestillinger

Hver eneste artikkel trykkes for hånd. Det er derfor bare mulig å foreta endringer på bestillingen frem til vi starter med trykkingen Hvis du vil endre noe, vær rask – det er nemlig vi. Når varen er under bearbeiding, er det dessverre ikke lenger mulig å annullere.

Endre en bestilling for registrerte kunder

Gå til bestillingsoversikten din så raskt som mulig. Når du er logget inn, finner du den under Kontoinnstillinger Mine bestillinger. Hvis bestillingen er merket med venter eller ny i oversikten, kan du annullere den uten problemer. Deretter kan du opprette en ny bestilling med de ønskede endringene.

Endre en bestilling for gjester

Har du bestilt som gjest, dvs. uten å registrere deg, må du så raskt som mulig åpne e-posten med bekreftelsen av bestillingen. Der finner du en lenke til bestillingen din. Her gjelder det samme: Hvis bestillingen er merket med venter eller ny, kan du annullere den uten problemer. Deretter kan du opprette en ny bestilling med de ønskede endringene.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss