Opplasting og frigiving av vektorgrafikk

Vi kontrollerer hvert eneste vektormotiv som lastes opp. Slik sikrer vi at det ikke oppstår problemer under trykking. Denne prosedyren utføres automatisk og tar vanligvis bare et øyeblikk. Hvis motivet ikke oppfyller alle krav til trykking, kan vi tilpasse motivet dersom det er mulig. For eksempel vil vi

  • fjerne pikselgrafikk som ikke er konvertert til baner fra motivet
  • oppskalere motivet helt til den nødvendige linjebredden er oppnådd
  • gi uentydige farger en entydig tilordning
  • lukke kurver og redusere nivåer

I brukerområdet ditt vil vi alltid be deg om å godta eller forkaste endringer på motivet ditt. Dermed har du selv muligheten til å tilpasse motivene dine før du frigir dem for salg.

Hvis vi må avvise et motiv for plottrykk

Til tross for automatisk trykkoptimalisering kan det skje at vi må avvise et motiv for plottrykk. Det kan ha følgende årsaker:

  • Feil på filen
  • Motivet er en pikselgrafikk
  • Motivet inneholder for tynne linjer (< 1 mm) og kan ikke forstørres ytterligere (gjelder ikke for postermotiver)
  • Linjer er ikke omdannet til kurver, eller kurvene er ikke lukket
  • Motiver hat for mange ankerpunkter eller enkeltstående motivelementer

For å sikre at vektormotivet ditt ikke avvises, bør du kjenne alle krav til trykkgrunnlaget ditt. Kravene til postermotiver finner du her.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss