Vektor- og pikselgrafikk – introduksjon

Motivene dine kan du bringe til uttrykk på to forskjellige måter: Med pikselgrafikk eller vektorgrafikk. Her viser vi deg hvordan du kan utnytte de forskjellige grafiske systemene optimalt for motivet ditt.

Punkt for punkt: Pikselgrafikk

Pikselgrafikk finner vi i dag i alle smarttelefoner, digitalkameraer og datamaskiner. Nesten alle digitale fotografier er pikselgrafikk. Her lagres bildeinformasjonen i fotografiet som enkelte fargepunkter, kalt piksler. Jo mindre og mer detaljert hver piksel er, desto skarpere blir bildet. Hvis de enkelte pikslene er store, og oppløsningen dermed lav, virker bildet «pikslete».

Ved for lav oppløsning vil de enkelte pikslene bli synlige.

Derfor kommer bilder med høy oppløsningen i store filer – fordi de er satt sammen av millioner av enkelte bildepunkter. Den store fordelen med pikselgrafikk er at man kan redigere den enkelt og raskt på smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner, selv uten noen store forkunnskaper. De vanligste programmene for dette er Adobe Photoshop (kommersielt) eller Gimp (open source).

Bli en pikselnerd

Godt egnet for pikselgrafikk: Fotografier eller motivert med mange detaljer, samt tegninger, illustrasjoner og motiver med fargeforløp.
Trykktyper: Digitaltrykk, laser-transfertrykk, termosublimasjon
Oppbygning/struktur: Hver grafikk består av enkelte bildepunkter (piksler).
Lagring/filstørrelse: Hvert bildepunkt har individuell fargeinformasjon. Et eksempel: I en rød sirkel med 1000 piksler lagres posisjonen og fargeverdien for hver enkel piksel.
Oppløsning: Oppløsningen på et motiv angis vanligvis i dpi (dots per inch). 200 dpi betyr at en inch (= 2,54 cm) inneholder 200 bildepunkter.
Kvalitetstap: Jo lavere oppløsning et motiv har (jo færre bildepunkter per inch), desto lettere er det å se de enkelte pikslene med det blotte øye. Forstørring av motivet vil da føre til kvalitetstap. Også bilder med høy oppløsning som er laget for små i utgangspunktet, får redusert kvalitet når de forstørres.

Optimaliser pikselgrafikken din nå. I denne FAQ-artikkelen viser vi deg hvordan.

En linje sier mer enn tusen piksler. Vektorgrafikk

Mens pikselgrafikk er å finne overalt, står vektorgrafikk for en liten, men viktig nisje. I vektorgrafikk beskrives ikke motivet i form av piksler, men ved hjelp av geometriske former, som igjen kan lagres som matematiske formler. Dermed kan vektorgrafikk skaleres fritt uten kvalitetstap, og vil alltid være helt skarp. Bildeinformasjonen beregnes på nytt («rendering») for hver størrelse.

Ettersom vektorgrafikk bare inneholder geometriske former, er filene svært små i forhold til pikselgrafikk. Til gjengjeld krever redigeringen av dem spesielle, kraftige grafikkprogrammer. De mest kjente er Adobe Illustrator (kommersielt) og Inkscape (open source). Som våre eksempler viser, kan det lønne seg å opprette motiver som vektorgrafikk.

Bli en vektornerd

Godt egnet for vektorgrafikk: Mindre komplekse motiver og geometriske former som skrift, logoer og tegneseriestil med maksimalt 3 farger.
Trykktyper: Flexitrykk og flokktrykk, Digital direct, Termosublimasjon
Oppbygning/struktur: Bildeinnholdet består av geometriske former som beregnes matematisk («rendering»).
Lagring/filstørrelse: Det lagres bare bildeinformasjon som er nødvendig for å beregne bildeobjektet matematisk. For en rød sirkel trengs altså bare midtpunktplassering, radius og fyllfarge.
Skalering: En vektorgrafikk forstørres strengt tatt ikke, den bare skaleres til ønsket størrelse. Bildeinnholdet beregnes altså på nytt matematisk.
Kvalitetstap: Forekommer ikke. En vektorgrafikk kan teoretisk skaleres uendelig uten kvalitetstap.

Optimaliser vektorgrafikken din nå. I denne FAQ-artikkelen viser vi deg hvordan.

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt?

Ta kontakt med oss