Vektor- og pixelgrafikker - start her

Hos Spreadshop kan dine designs komme til udtryk på to helt forskellige måder: Som pixel- eller som vektorgrafik. Her viser vi dig, hvordan du kan bruge de forskellige grafiksystemer optimalt til netop dine designs.

Kort og godt: Pixelgrafik

Pixelgrafik findes i dag i alle smartphones, digitalkameraer og computere. Næsten alle digitale fotos er pixelgrafikker. Det vil sige, at fotoets billedinformationer gemmes som enkelte farvepunkter (pixels). Jo mindre og samtidig mere detaljerede de enkelte pixels er, jo skarpere er billedet. Er de enkelte pixels for store og opløsningen dermed for dårlig, så virker billedet “pixeleret”.

Hvis opløsningen er for dårlig, bliver pixeleringen for tydelig.

Derfor er filstørrelsen for højtopløselige fotos også temmelig stor - idet den er sammensat af millioner af adskilte billedpunkter. Den absolutte fordel ved pixelgrafik er, at det hurtigt, enkelt og uden de store forkundskaber kan redigeres med en hvilken som helst smartphone, tablet eller pc. De almindeligste programmer til billedredigering er Adobe PhotoShop (kommerciel) eller Gimp (Open Source).

Bliv pixelnørd

Velegnet til pixelgrafik: Fotos eller designs med mange detaljer, f.eks. tegninger, illustrationer og designs med gradueringer.
Trykmetoder: Digitaltryk, laser transfer, termosublimation
Opbygning/struktur: Hver grafik består af enkelte billedpunkter (pixels).
Gem/filstørrelse: Hvert billedpunkt har sine egne individuelle farveinformationer. Et eksempel: I en rød cirkel med 1000 pixels gemmes position og farveværdi for hver enkelt pixel.
Opløsning: Et designs opløsning angives oftest i dpi (dots per inch). 200 dpi betyder, at der er 200 billedpunkter pr inch (= 2,54 cm).
Kvalitetsforringelse: Jo dårligere et designs opløsning er (jo færre billedpunkter pr. inch), jo lettere kan de enkelte pixels ses med det blotte øje. Forstørrelse af designet betyder dermed forringelse af kvaliteten. Også højtopløselige billeder, som formindskes for meget, vil kvalitetsforringes ved forstørrelse.

Optimér dine pixelgrafikker nu. I denne FAQ viser vi dig, hvordan.

En linje siger mere end tusind pixels: Vektorgrafik

For pixelgrafik gælder det, at den er allestedsnærværende, hvorimod vektorgrafikker udgør en lille, men eksklusiv niche. Med vektorgrafik beskrives designet ikke som pixler, men som geometriske former, der så gemmes som matematiske formler. På den måde kan vektorgrafik skaleres uden kvalitetsforringelse og fortsat fremstå knivskarp. Billedinformationerne beregnes simpelthen forfra for hver ny størrelse (“rendering”).

Fordi vektorgrafikker udelukkende består af geometriske former, er de meget små sammenlignet med pixelgrafikker. Derfor er de langt mere krævende at arbejde med og kræver specielle grafikprogrammer. De mest kendte er Adobe Illustrator (kommerciel) og Inkscape (Open Source). Som vores eksempler viser, kan det vise sig at være en god idé at skabe sit design som vektorgrafik.

Bliv vektornørd

Velegnet til pixelgrafikker: Mindre komplekse designs og geometriske figurer som skrift, logoer eller comic-style med max 3 farver.
Trykmetoder: Flex- og flocktryk, Direkte digitaltryk, Termosublimation
Opbygning/struktur: Billedindholdet består af geometriske figurer, som beregnes matematisk (“rendering”).
Gem/filstørrelse: Der gemmes udelukkende informationer, som er nødvendige for at beskrive billedobjektet matematisk. For en rød cirkel er det så positionen for dens centrum, dens radius og fyldfarven.
Skalering: En vektorgrafik forstørres ikke som sådan, men skaleres op til ønsket størrelse. Billedindholdet beregnes så at sige matematisk på ny.
Kvalitetsforringelse: Forekommer ikke En vektorgrafik kan i teorien skaleres i det uendelige uden kvalitetsforringelse.

Optimér dine vektorgrafikker nu. I denne FAQ viser vi dig hvordan.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os