Årsager til afvisning af motiv

For at et design skal sælge godt, skal det være af høj kvalitet og ramme et bredt kundesegment. Derfor afviser vi designs, hvis én af følgende grunde foreligger. Hvis du har spørgsmål til, hvorfor dit design blev afvist, så henvend dig gerne til vores legal service: legal@spreadshop.net.

Mere om regler og retningslinjer

Som designer kan du tjene penge på dine ideer hos Spreadshop. Vi har derfor også på dine vegne interesse i at beskytte bruger- og ophavsrettigheder. Generelt afviser vi offentliggørelsen af designs, når vi finder designet på internettet og ikke kan se forbindelsen til dig. I disse tilfælde er ophavsretten ikke entydig. Brugsrettighederne er heller ikke præciserede, hvis et design af tredjepart er registreret som offentligt tilgængeligt (public domain content), og vi skal derfor afvise designet. Derudover ønsker vi at undgå dobbeltudbud. Hvis du rent faktisk er ophavsmand til designet, så tag venligst kontakt til os.

Copyright

Som on demand udbyder er det vores pligt at være meget opmærksomme på copyright. Hvis vi trykker motiver eller tekst, som er registrerede eller beskyttede, eller hvis vi ignorerer varemærkerettigheder eller personrettigheder, så risikerer vi - og måske også du - advarsler og evt. høje bødestraffe. Derfor kan vi kun frigive beskyttede designs, hvis du kan forevise os en givet tilladelse. Dette gælder også for designs, hvor du kun bruger elementer af beskyttede motiver eller til parodier. Parodier kan på grund af risikoen for forveksling krænke eksisterende ophavsrettigheder. Dette gælder også for billeder eller navne på virkelige personer, som er beskyttet af rettigheder vedrørende privatlivets fred.
Hvis du er usikker på, om dit design overtræder gældende rettigheder, skal du tjekke onlineplatformen TMview. Hvis din idé allerede er registreret, så var en anden desværre bare hurtigere end dig.
Den juridiske situation ændres undertiden, og så skal vi fjerne designs fra vores platform, også selvom de tidligere har været frigivet.

Community standards

Vi står for fredelig sameksistens, og vi er overbeviste om, at vi med designs fra vores Spreadshop-community er med til at gøre livet lidt skønnere for alle. Derfor har ulovligt eller hetzende indhold (hate speech), som er pornografisk, eller som opfordrer til vold, intet at gøre hos os. Baseret på community standards forbeholder vi os retten til at fjerne øvrigt følsomt materiale eller at begrænse dettes synlighed. Dette gælder især med henblik på beskyttelsen af mindreårige, eller hvis det i øvrigt er hensigtsmæssigt for vores mangfoldige community. Ulovligt indhold trykkes helt generelt ikke hos os.

Designkvalitet

Spreadshop står for kvalitet. Hvert eneste produkt i din shop skal gøre køberen lykkelig. Derfor har vi defineret et sæt kvalitetskriterier for designs, som skal være opfyldt inden en eventuel godkendelse.

  • Motiver skal være skåret præcist til. Vær opmærksom på, at dine motivers baggrund skal være helt fjernet, så de fremstår fejlfrit. Det gælder også for pixelrester. Kanterne skal være rene og præcist forarbejdede.
  • For at opnå et godt trykresultat skal pixelgrafikker have en tilstrækkeligt høj opløsning og må ikke være pixelerede. Læs mere under Krav til pixeldesigns.
  • Uklare eller slørede motiver kan vi desværre ikke frigive, fordi trykresultatet hverken ville opfylde dine eller vores forventninger.
  • Designs med svage kontraster kommer ikke i betragtning, da trykkene ikke bliver skarpe. Upload derfor kun kontrastrige motiver i kraftige farver.
  • Ved automatisk vektoriserede motiver kan det ske, at enkelte motivelementer implementeres uskarpt. Afrundede hjørner, skæve objekter eller forkert placerede ankerpunkter er hyppigt forekommende problemer. Vær derfor opmærksom på præcise vektorgrafikker, så vi kan offentliggøre dit design hurtigst muligt.
  • Digitaltrykmetoden giver de bedste trykresultater, men er mere krævende i produktionen end andre trykmetoder. Under det egentlige motiv sprøjtes et underlag, som sikrer en bedre farveintensitet. Ved semitranparenter skinner dette lag igennem - det fører især ved mørke og farvede produkter til mindre optimale trykresultater. Vores tip: Undgå semitransparenter, og stænk i stedet de berørte områder på dit motiv.
  • Hvis vi bemærker, at du er kommet til at lave en slåfejl, så undlader vi at offentliggøre. Du kan så rette fejlen og uploade på ny.
  • I dette blogindlæg har vi samlet nogle værdifulde tips til, hvordan du hurtigt og nemt kan optimere dine grafikker. Vores designeksperter står også klar til at hjælpe dig videre: Få dine designideer professionelt og omkostningseffektivt omsat med Premium Design Servicee.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os