Kildeskat på godtgørelsen af basismargenen

Hvis du er hjemmehørende i et andet land end Tyskland, er det muligt, at du skal betale skat af din indtægt. Vi er som udgangspunkt forpligtede til at tilbageholde 15 % (kildeskat) af 60 % af din provision på margen tillagt 5,5 % i solidaritetsbidrag til kildeskatten. Hvis du er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, så kan skatten under visse omstændigheder reduceres eller helt undgås.

Skal jeg betale kildeskat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat, ved at klikke i menuen på den situation, som passer bedst på dig. Se i denne oversigt, om dit opholdsland har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland.

Klik på den situation, som passer bedst:

1. Bopæl i Tyskland

Der er ikke trukket skat. Det er ikke nødvendigt at oplyse CVR. Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse, vil du modtage hele beløbet. Er navn og adresse ikke korrekt, kan vi ikke foretage udbetaling. Kontroller dine kontaktdata.

2. Bopæl i et land, som har indgået dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skattefradrag

Som udgangspunkt skal vi af 60 % af din provision af basismargenen foretage et skattetræk (15 % kildeskat tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten). Spreadshop indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshop udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattetræk af 60 % af din provision på basismargenen for shopejere hjemmehørende i Belgien.

100 euro i salgsprovision fra margen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling i salgsprovision på basismargenen

Spreadshop er i dette eksempel forpligtet til at oplyse og overføre en skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Oplysningspligt (ophævet fra 2022)

Frem til slutningen af 2021 var det muligt via den såkaldte oplysningspligt at få udbetalt hele provisionen fra basismargenen. Oplysningspligten blev imidlertid ophævet ved lov pr. 01.01.2022. Dermed forsvandt også Spreadshops bemyndigelse fra de tyske skattemyndigheder til fra 2022 at anvende oplysningspligten. Fra og med januar 2022 vil oplysningspligten dermed ikke længere komme i brug ved udbetaling af dit tilgodehavende. En afgiftsfritagelse er fra 2022 således kun mulig via en særskilt anmodning i form af en fritagelsesattest.

Skattefritagelsesattest

Der er mulighed for at ansøge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Ansøgning skal fra og med den 1.1.2023 som udgangspunkt indsendes elektronisk via det tyske skattevæsens onlineportal (Bundeszentralamtes für Steuern (BOP)).

Du skal have det korrekte certifikat for at kunne tilmelde dig BOP. Du kan bruge et af disse to certifikater:

  • ElsterOnline-portalcertifikatet eller
  • BZStOnline-portalcertifikatet

Hvis du endnu ikke har registreret dig på en af portalerne, kan denne trin-for-trin-vejledninghjælpe dig igennem den første registrering.

Når du har registreret dig på onlineportalen (BOP), kan du begynde på ansøgningen under “Formulare & Leistungen”. Det er vigtigt, at du vælger “Anträge nach § 50c EStG” under “Steuer-International”. Denne PDF kan hjælpe dig, når du udfylder den egentlige ansøgning.

Når du har indsendt din ansøgning om skattefritagelse, og den er blevet godkendt af Bundeszentralamt für Steuern, får du attesten sendt direkte til din BOP-account. Send venligst den fremsendte skattefritagelsesattest til os via e-mail.

Så snart vi har modtaget en gyldig fritagelsesattest, trækker vi ikke længere skat. For enkelte landes vedkommende kan der i den forbindelse være en restbeskatning, så godtgørelsen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har indgået med Tyskland.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

3. Bopæl i et land uden dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skattefradrag

Som udgangspunkt skal vi af 60 % af din provision af basismargenen foretage et skattetræk (15 % kildeskat tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten). Spreadshop indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshop udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattetræk af 60 % af din provision på basismargenen for shopejere hjemmehørende i Paraguay

100 euro i salgsprovision fra margen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling i salgsprovision på basismargenen

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteoplysning. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os