Kildeskat på godtgørelsen af basismargenen

Hvis du er hjemmehørende i et andet land end Tyskland, er det muligt, at du skal betale skat af din indtægt. Vi er som udgangspunkt forpligtede til at tilbageholde 15 % (kildeskat) af 60 % af din provision på margen tillagt 5,5 % i solidaritetsbidrag til kildeskatten. Hvis du er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland, så kan skatten under visse omstændigheder reduceres eller helt undgås.

Skal jeg betale kildeskat?

Find ud af, hvor meget du skal betale i skat, ved at klikke i menuen på den situation, som passer bedst på dig. Se i denne oversigt, om dit opholdsland har en dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland.

Klik på den situation, som passer bedst:

  • 1. Bopæl i Tyskland
  • 2. Bopæl i et land, som har indgået dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland
  • 3. Bopæl i et land uden dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

1. Bopæl i Tyskland

Der er ikke trukket skat. Det er ikke nødvendigt at oplyse CVR. Hvis du har oplyst korrekt navn og adresse, vil du modtage hele beløbet. Er navn og adresse ikke korrekt, kan vi ikke foretage udbetaling. Kontroller dine kontaktdata.

2. Bopæl i et land, som har indgået dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skattefradrag

Som udgangspunkt skal vi af 60 % af din provision af basismargenen foretage et skattetræk (15 % kildeskat tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten). Spreadshop indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshop udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattetræk af 60 % af din provision på basismargenen for shopejere hjemmehørende i Belgien.

100 euro i salgsprovision fra margen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling i salgsprovision på basismargenen

Spreadshop er i dette eksempel forpligtet til at oplyse og overføre en skat på 15,82 euro til de tyske skattemyndigheder.

Oplysningspligt (ophævet fra 2022)

Frem til slutningen af 2021 var det muligt via den såkaldte oplysningspligt at få udbetalt hele provisionen fra basismargenen. Oplysningspligten blev imidlertid ophævet ved lov pr. 01.01.2022. Dermed forsvandt også Spreadshops bemyndigelse fra de tyske skattemyndigheder til fra 2022 at anvende oplysningspligten. Fra og med januar 2022 vil oplysningspligten dermed ikke længere komme i brug ved udbetaling af dit tilgodehavende. En afgiftsfritagelse er fra 2022 således kun mulig via en særskilt anmodning i form af en fritagelsesattest.

Fritagelsesattest

Det er muligt at ansøge om skattefritagelse ved de tyske skattemyndigheder. Du finder ansøgningsformularen vedr. denne skattefritagelse på de tyske skattemyndigheders hjemmeside. Klik på „Licenser“, og vælg den formular, som passer til dit opholdsland, og er på dit sprog. Den udfyldte formular sender du til de centrale skattemyndigheder. Så snart din anmodning er modtaget, vil du få tilsendt en fritagelsesattest, som du så sender videre til os på mail. Ved dokumenteret bevilget fritagelse på tidspunktet for udbetalingen foretages der ikke tilbageholdelse af skat. For enkelte landes vedkommende kan der i den forbindelse være en restbeskatning, så godtgørelsen af designprisen beregnes med en lavere sats. Det anvendte skattetræk beregnes ud fra den dobbeltbeskatningsaftale, som dit hjemland har indgået med Tyskland.

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

3. Bopæl i et land uden dobbeltbeskatningsaftale med Tyskland

Navn og adresseoplysninger

Korrekt navn og adresse er en forudsætning for at modtage udbetalinger. Kontroller dine kontaktdata.

Skattefradrag

Som udgangspunkt skal vi af 60 % af din provision af basismargenen foretage et skattetræk (15 % kildeskat tillagt 5,5% solidaritetstillæg på kildeskatten). Spreadshop indberetter og overfører den tilbageholdte skat til de tyske skattemyndigheder.

På opfordring kan Spreadshop udstede en erklæring til dig vedrørende beskatningen. Ved forevisning af denne skatteerklæring kan der tages hensyn til den tilbageholdte skat inden for rammerne af dine personlige skatteforhold.

Eksempel:

Skattetræk af 60 % af din provision på basismargenen for shopejere hjemmehørende i Paraguay

100 euro i salgsprovision fra margen
- 15,00 euro 15 % kildeskat
- 0,82 euro 5,5 % solidaritetsbidrag af kildeskatten
= 84,18 euro til udbetaling i salgsprovision på basismargenen

Under alle omstændigheder gælder det:

Vi gør opmærksom på, at de tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du opholder dig, om udbetalingen af godtgørelser til dig.

Bemærk:Informationerne på denne side må hverken anses som skatterådgivning eller anvendes i forbindelse med skatteoplysning. Vi anbefaler professionel skatterådgivning.

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Kontakt os